In de huidige samenleving wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid van burgers verwacht. Dat vraagt wel om heldere communicatie naar burgers, zodat men weet wat er van hen verwacht wordt.

Uitdaging

Het is een uitdaging voor overheden om deze complexe materie op een begrijpelijke manier over te brengen. De boodschap moet begrijpelijk zijn, de tone of voice passend en de call to action duidelijk.

Aanpak

Wij helpen overheden bij het overbrengen van de boodschap op de juiste manier door deze te testen onder de doelgroep. We testen niet alleen op algemene KPI’s, maar juist ook op zinsniveau en zelfs op woordniveau.

Burgers lezen de boodschap en geven met een markeerstift aan welke delen ze lastig vinden en waarom. Dit vertalen we naar concrete aanbevelingen, waardoor de communicatieprofessionals exact weten wat er nog verduidelijkt moet worden en hoe ze dit kunnen verbeteren.

Resultaat

Binnen enkele dagen kunnen communicatieprofessionals hun brieven aanscherpen, zodat deze beter aankomen bij hun doelgroep. Dat leidt tot een betere klantervaring, minder vragen van burgers bij het contact centre en een positiever beeld van de overheid.

Meer weten over onze agile research products? Neem contact op!