SPRINT toetst op een concept op vijf universele KPI's. Hierbij wordt onder andere de vraag gesteld hoe kansrijk een concept is.