INNOVATIE OPLOSSING

Max Diff Test

Klantvoorkeuren zijn voor veel merken van groot belang. Met de gebruikelijke ranking- en beoordelingsvragen kun je echter te maken krijgen met data die biased is of waaruit geen duidelijke voorkeur blijkt. Om deze situatie te optimaliseren, biedt SPRINT de MaxDiff Test aan. Daarnaast is het ook mogelijk om MaxDiff als module in je onderzoek te gebruiken, zodat je ook in onze andere tests gebruik kunt maken van deze methode.

MaxDiff, of Maximum Difference Scaling, is een onderzoeksmethode om voorkeuren tussen verschillende items aan te tonen. Het maakt beslissingen nemen makkelijker doordat je inzicht krijgt in welke opties de meeste en minste voorkeur hebben. De MaxDiff vergelijkt alle antwoordopties grondig met elkaar door middel van, zoals de naam al zegt, een ‘meest-minst’-schaal. Deze vraag wordt een aantal keer herhaald, telkens met een iets andere antwoordcombinatie.

Met een MaxDiff test (of module) krijg je direct en duidelijk inzicht in de voorkeuren van consumenten. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren van een nieuwe verpakking, claims over je nieuwe product, of de meest passende of aantrekkelijke namen van een dienst.

Daarnaast biedt onze MaxDiff test:

1. On-the-Fly-analyse: deze analysefunctie maakt het mogelijk om tijdens het onderzoek te berekenen welk item het meest en minst aanspreekt, en waarom. Met deze informatie kunnen we precieze vervolgvragen stellen op basis van de voorkeuren, waarmee we de ‘waarom’ achter een voorkeur kunnen achterhalen.

2. Itemsegmentatie: deze functie categoriseert items die consistent de voorkeur of afwijzing krijgen van respondenten. Het toont correlaties tussen voorkeuren (bijvoorbeeld tussen kleur en ontwerp; of tussen prijs-, functie- en abonnementsmodellen) en biedt een uitgebreid overzicht van het product of de dienst.

Interesse in een Max Diff test?