SPRINT

Privacy statement & Cookies

Wie is SPRINT?

SPRINT is het agile label van Blauw Research en voorziet organisaties snel en effectief van de juiste klantfeedback. Met onze bewezen en geautomatiseerde oplossingen optimaliseer je concepten, communicatie-uitingen, UX en je merkpositie. De voorwaarden van Blauw Research zijn ook van toepassing op SPRINT.

Blauw Research is een Nederlands Marktonderzoekbureau gevestigd op de Coolsingel 55, 3012AB in Rotterdam. Blauw is opgericht in 1993 en voert al ruim 30 jaar onderzoek uit onder klanten en consumenten voor diverse opdrachtgevers. Dit stelt onze opdrachtgevers in staat om hun producten en diensten beter af te stemmen op uw wensen. Blauw is lid van het Data & Insights Network (voorheen MarktOnderzoekAssociatie), een branchevereniging die de belangen van respondenten, afnemers en aanbieders van marktonderzoek behartigt. Wij houden ons aan de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Wij verwerken persoonsgegevens van onze (ex-)klanten of prospects (in het vervolg aangeduid als “Klant(en)”) en persoonsgegevens van deelnemers aan onze onderzoeken (hierna “Respondent(en)”). Voor de leesbaarheid is dit privacy statement opgedeeld in aparte delen voor deze twee groepen.

Informatie voor Respondenten

Wij zijn een marktonderzoekbureau en verwerken uw persoonsgegevens voor het uit kunnen voeren van marktonderzoek. Wij verwerken uw gegevens in opdracht van onze opdrachtgevers en handelen naar hun instructies. Wij hebben als Gegevensverwerker zelf geen zeggenschap over de gegevens die we van u verwerken. Onze opdrachtgevers hebben uw gegevens aan ons doorgegeven en ons gevraagd u uit te nodigen voor een onderzoek. Wanneer we u uitnodigen dan informeren wij u over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kunt u altijd bij hen controleren dat zij uw gegevens met ons hebben gedeeld.

Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat uw gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn uw gegevens voor een ander doel verzameld. Uw gegevens kunnen ook zonder uw expliciete toestemming gebruikt worden voor marktonderzoek. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. U bepaalt of u deel wilt nemen. Wanneer u niet nogmaals uitgenodigd wilt worden voor het onderzoek, kunt u op de uitschrijflink onderaan de e-mailuitnodiging klikken. Deze link geldt, tenzij anders vermeld, enkel voor het betreffende onderzoek.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens soms ook bij de verwerking van uw antwoorden. Wederom enkel voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken uw gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan nodig. Wij rapporteren nooit over u als individu met identificeerbare gegevens tenzij u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we u aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. Uw antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om u iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en in overeenstemming met de afspraken die we daarover hebben gemaakt met onze opdrachtgever verwijderd.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door Blauw Research benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers en vragen hen om toestemming.

Informatie voor Klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Wij verzamelen enkel de gegevens die nodig zijn om bovengenoemd doel te bereiken. Bij het verzamelen van uw gegevens gaat u akkoord met onze voorwaarden en komen wij overeen dat wij uw gegevens voor bovengenoemd doel gebruiken. Wij verzamelen de gegevens direct bij u, de betrokkene, of u geeft toestemming dat wij deze mogen ontvangen. De gegevens die we van u verwerken zijn niet van die aard dat verdere pseudonimisering of anonimisering mogelijk is zonder het gebruik voor bovengenoemd doel te verhinderen. Wij passen geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering toe op uw gegevens. Uw gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. U kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen of contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres. Wij maken gebruik van marketing automation software en slaan uw gegevens op in datacenters binnen en buiten de EU. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Dit kunt u doen door hier te klikken.

Ook heeft u het recht om te vragen of wij u gegevens verwijderen. Klik daarvoor op de link “Inschrijving beheren” in de e-mails die u van ons ontvangt of stuur een email naar het hieronder vermelde email adres.

Wanneer het bedrijf waar u werkzaam bent producten of diensten van ons afneemt waarbij u een deelnemende partij bent, dan verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de producten of diensten te kunnen leveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. U heeft het recht om de gegevens die we van u verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij u gegevens verwijderen. U kunt dan contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres.

Op onze websites is het mogelijk om een vraag aan ons te stellen via een contactformulier. Door het invullen van uw contactgegevens en het verzenden van het formulier geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het beantwoorden van uw vraag. Uw gegevens worden na een maand verwijderd.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt vragen wij u of wij cookies mogen plaatsen. Deze cookies zijn onderverdeeld in noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor een goede werking van de website, en niet-noodzakelijke cookies. U bent vrij om te kiezen welke cookies u wilt accepteren. Bij de cookies is vermeld welk doel het plaatsen van de cookie heeft en welke partij de cookie uitgeeft. Na het maken van uw keuze kunt u deze altijd aanpassen door op het symbool linksonder op elke pagina te klikken. U kunt geplaatste cookies ook wissen in de instellingen van uw browser.

Aanpassingen aan het privacy statement

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacy wetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact met Blauw Research/SPRINT

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het email adres privacy@blauw.com. Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met u op.