Laten we praten over B Corp! Wat weten we?

In het snel veranderende zakenleven komt er een nieuw type bedrijf op, dat het traditionele idee van enkel winst maken een nieuwe draai geeft. B Corporations, kortweg B Corps genoemd, zijn bedrijven die winst willen maken maar ook aandacht geven aan sociale en milieubewuste doelen naast financieel succes. 

B Corps worden beoordeeld en gecertificeerd door B Lab, een wereldwijde non-profitorganisatie die de totale sociale en milieu-impact van een bedrijf meet. Bedrijven krijgen erkenning als ze voldoen aan hoge normen voor sociale duurzaamheid en milieuprestaties. 

SPRINT heeft recent onderzoek gedaan naar hoe bekend en wat de houding van het Nederlandse publiek is ten opzichte van B Corps. Hier zijn de belangrijkste bevindingen: 

Bekendheid
  • Slechts 19% van de deelnemers kent B Corp bedrijven, waarvan 3% ervaring heeft met minstens één B Corp bedrijf en 16% bekend is met het concept. 
  • De helft van de deelnemers heeft geen idee wat B Corp betekent, wat aangeeft dat er veel ruimte is om de bekendheid te vergroten. 
Houding
  • Ondanks de beperkte bekendheid is de houding ten opzichte van B Corps erg positief: 67% van de deelnemers is positief, 31% neutraal en slechts een kleine 2% is negatief. 
  • Deze positieve houding komt voort uit een gedeelde overtuiging onder de deelnemers, waarbij ongeveer 70% het ermee eens is dat bedrijven ethische praktijken (74%), duurzaamheid (67%) en sociale verantwoordelijkheid (71%) boven winst zouden moeten plaatsen. 
Aankoopintentie
  • Het bewustzijn van B Corps heeft duidelijk invloed op het koopgedrag: 52% van de respondenten geeft aan meer te willen kopen bij B Corp-gecertificeerde bedrijven. Consumenten steunen graag bedrijven die hun waarden delen.

Ondanks de beperkte bekendheid tonen mensen veel enthousiasme en steun voor B Corps. Nu steeds meer consumenten belang hechten aan ethiek, duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, en een aanzienlijk deel bereid is meer te kopen bij B Corps, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor deze bedrijven. 

Als het bewustzijn groeit en meer bedrijven het B Corp-model omarmen, kunnen we een positieve verschuiving verwachten naar een meer duurzame, verantwoordelijke en doelgerichte economie. Laten we blijven steunen wat goed doet, terwijl het ook goed doet!