Merk

Brand awareness testing

Brand awareness wordt vaak gezien als de eerste stap in een aankoopproces en daarom wordt er zoveel waarde aan gehecht. Aangezien merkbekendheid sterk samenhangt met aankoopintentie, zou elke marketeer eraan moeten werken om zijn merken herkenbaar en onderscheidend te maken.

De merken waaraan de klant denkt wanneer hij een aankoop wil doen worden een “evoked set” genoemd. Dit zijn de merken die het meest bekend zijn bij de klant. Deze merken komen snel in hem op als goede partij om een aankoop van te doen.

Inzichten na de brand awareness test

De test geeft inzicht in de bekendheidspositie en de mate waarin je merk wordt overwogen in een bepaalde categorie. Zo kun je bepalen hoe het merk zich verhoudt tot concurrenten en je strategie daar op aanpassen. Je krijgt onder andere antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke merken uit de kent u?
  • In hoeverre bent u bekend met deze merken?
  • Welke merken overweegt u voor uw volgende aankoop?
  • Welke merk heeft uw voorkeur?
  • Waar kent u het merk van?
  • Wat doet het merk volgens u?
Interesse? Vraag een demo aan