SCHAP TEST

Danone schap test: welk product verkoopt het beste?

Danone is een voedingsmiddelenbedrijf en heeft als missie om de gezondheid van de mens te bevorderen. Danone wil graag een nieuw voedingsproduct op de markt brengen en deed hiervoor een schaponderzoek in de SPRINT applicatie. Een geselecteerde doelgroep kreeg verschillende supermarktschappen met vergelijkbare producten te zien, om vervolgens aan te geven welke producten zij zou kopen. Danone kreeg daarmee antwoord op de vraag of de doelgroep geïnteresseerd is in haar nieuwe product.

Het nieuwe product dat Danone op de markt wil brengen, bestaat uit zes verschillende varianten. Danone gaf de opdracht om te onderzoeken of consumenten het nieuwe product willen kopen of niet. Daarnaast wilde Danone weten aan welke productvariant de meeste consumenten de voorkeur geven.

Kwantitatieve onderzoeksmethode: schap test

SPRINT onderzocht de vraag van Danone door middel van een kwantitatieve schap test. Voor het uitvoeren van deze schap test werden 160 respondenten geselecteerd die aansluiten bij de doelgroep van Danone.

Schap test: welk product verkoopt het beste?

Voor de online test werden verschillende supermarktschappen gemaakt. Daarop zagen consumenten de nieuwe producten van Danone, maar ook vergelijkbare producten van concurrenten. In totaal zagen de respondenten zo’n vijftien verschillende producten in het schap. De respondenten werd bij het eerste schap gevraagd om alle producten aan te klikken die zij zouden kopen. Ook werd gevraagd waarom deze consumenten die aangeklikte producten wilden kopen. Vervolgens zagen ze een tweede schap waarin ze één product mochten aanklikken en aangeven waarom ze dat ene product wilden kopen. Als laatste mochten ze drie producten aanklikken, zodat Danone inzicht kreeg in de favoriete producten van de respondenten.

Inzicht in de doelgroep

De redenen die consumenten benoemden waarom ze een bepaald product wel of niet zouden kopen, waren belangrijk voor Danone. Daarmee kreeg het bedrijf inzicht in de doelgroep en haar wensen.

  • Is de prijs van het nieuwe product te duur of te goedkoop?
  • Wie is haar sterkste concurrent op de markt?
  • Welke producten zijn op dit moment favoriet?

Wat leverde de schap test op?

Binnen 24 uur ontving Danone een online interactief dashboard waarin ze middels grafieken konden inzoomen op de onderzoeksresultaten. Het onderzoek gaf Danone antwoord op de vraag of de doelgroep het nieuwe product zal kopen of niet. Ook weet Danone aan welke productvarianten consumenten de voorkeur geven en kreeg ze meer inzicht in het consumentengedrag van haar doelgroep. Aan de hand van de grafieken kon Danone daarnaast de resultaten op een eenvoudige manier vergelijken met de benchmark binnen haar marktsector.

Op basis van alle resultaten zal Danone beslissen of het nieuwe product op de markt wordt gebracht óf dat ze wellicht nog bepaalde aspecten van het product willen aanpassen.

Ben jij ook benieuwd naar de on-shelf performance van je product? Klik hier

Interesse in een schap test? 

Bekijk andere cases

Welke prijs moet Grolsch Herfstbier 0.0% krijgen?

Vergroten de nieuwe marketingcampagnes van Danerolles de merkbekendheid?

Zal de nieuwe spread-verpakking van Flora tot meer verkopen leiden in Finland?